Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής της δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτας Ν. Καρύδη για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Tριμελούς τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου κατά την συνεδρίαση της 19-10-2022 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο προς απόκρουση της ΑΓ79/2021 Αγωγής αποζημίωσης της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ERGO AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: