Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της αρ. 280/2023 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά στην 4η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

286

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: