Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση δικογράφων.

Αριθμός Απόφασης:

287

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: