Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της υπ’ αριθμ.350/2022 απόφασής της ως προς τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΒΡΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

532

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: