Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΓΑ ΛΟΓΚΟΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Γεωργίου Χόρτη.

Αριθμός Απόφασης:

531

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: