Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 16ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Αριθμός Απόφασης:

223

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: