Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στην Διεύθυνση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ1) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον άξονα προτεραιότητας 4.5 «Οδικές υποδομές» στο ΤΠΑ Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση της πράξης «Κατασκευή περιφερειακής οδού πόλης Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

11/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: