Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της 2ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – P.C. DEVELOPMENT S.A.

Αριθμός Απόφασης:

648

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: