Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ», προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ.

Αριθμός Απόφασης:

649

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: