Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ "ΑΠΟΛΛΩΝΑ" ΚΑΡΥΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

638

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: