Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

639

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

07/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: