Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ης ΣΣΕ του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Αριθμός Απόφασης:

604

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: