Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου: «Προκαταρκτικές εργασίες κόμβου σχεδίου πόλης Λευκάδας (Φιλοσόφων και Αναπαύσεως)» αναδόχου ΕΔΕ Χόρτη Γεώργιου.

Αριθμός Απόφασης:

605

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

23/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: