Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

662

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: