Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής διοικητικής παραλαβής και παράδοσης προς χρήση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου ΕΔΕ Ηλία Περδικάρη.

Αριθμός Απόφασης:

661

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: