Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ»

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: