Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης στη Πρόσκληση με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων» του ΥΠ.ΕΝ. μέσω του Κ.Α.Π.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: