Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου « ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ», συνολικής δαπάνης 79.447,99 ευρώ με ΦΠΑ μειούμενος από την σύμβαση κατά 1.552,02 ευρώ με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: