Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης εργασιών του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΛΠΑΙΝΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ.

Αριθμός Απόφασης:

659

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: