Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ποινικών ρητρών κατά της αναδόχου εταιρίας για το έργο: «Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλειου κέντρου γραμμάτων & τεχνών Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

660

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: