Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: