Απόφαση Ο.Ε. για μη άσκηση έφεσης κατά των αριθ’ Α314/2021, Α41/2022, Α42/2022, Α43/2022, αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, μεταβατικής έδρας Λευκάδας που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων Ελληνικού Δημοσίου, Λιμενάρχη Λευκάδας κατά του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

182

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: