Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

359

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

03/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: