Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

391

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: