Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΞΩΡΑΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμό 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με Α/Α συστήματος 202602.

Αριθμός Απόφασης:

393

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: