Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021.

Αριθμός Απόφασης:

514

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/08/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: