Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας ανακομιδής οστών στο κοιμητήριο Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: