Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 952/Α/04-08-2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών Υπηρεσίας ύδρευσης.

Αριθμός Απόφασης:

747

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: