Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης για την «Διερεύνηση ακτομηχανικών διεργασιών ακτής Αγ. Ιωάννη Λευκάδας και Προτάσεις αντιμετώπισης προβλημάτων διάβρωσης»

Αριθμός Απόφασης:

746

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

30/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: