Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του με αριθ. 312 σειράς Α έτους 2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας webex και του με αριθ. 554 σειράς Α έτους 2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

490

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: