Απόφαση Ο.Ε. περί συμπλήρωσης της υπ' αρίθμ. 480/2022 απόφασής της που αφορά στην μετακίνηση δημοτικής αντιπροσωπείας στην αδελφοποιημένη πόλη LEUCATE (Λεκάτ) της Γαλλίας

Αριθμός Απόφασης:

491

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: