Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του με αριθ. 520/Α/2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την δαπάνη χρήσης της διαδικτυακής πλατφόρμας WEBEX.

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

18/07/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: