Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2022 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

390

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: