Απόφαση Ο.Ε. για σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2022 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

389

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: