Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απολογισμού, οικον. έτους 2021 του Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

543

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: