Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΕΣΗ «ΠΟΝΤΗ» ΠΡΟΣ ΘΕΣΗ «ΝΗΡΑ» Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

277

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

30/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: