Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση επικαιροποίησης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΕΛ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΓΥΡΑΠΕΤΡΑ» πρ/σμού 2.000.000 Ευρώ ( χωρίς Φ.Π.Α. 24 %)

Αριθμός Απόφασης:

250

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: