Απόφαση Ο.Ε. επί της από 25.04.2023 (αρ. πρωτ. 9318/2023) αίτηση των Φρ. Ντ. Κ. και Ιν. Ντ. Κ. προς τον Δήμο Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

249

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: