Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 3ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας".

Αριθμός Απόφασης:

605

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

12/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: