Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 4ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

242

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: