Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 5ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος της μελέτης με τίτλο: "Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας".

Αριθμός Απόφασης:

521

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

10/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: