Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ» προϋπολογισμού μελέτης: 70.680,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%

Αριθμός Απόφασης:

619

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: