Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση κίνησης εκτός ορίων Νομού, υπηρεσιακών οχημάτων Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

375

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

17/10/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: