Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτη και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Εργασίες αποπεράτωσης διάνοιξης κόμβου Αναπαύσεως-Φιλοσόφων»

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: