Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής χρηματοδότησης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ύψους 2.300.000,00€

Αριθμός Απόφασης:

71

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: