Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ Α/Σ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΝΤΙ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 25.000,00 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

493

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: