Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 24.600,00 € με ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

492

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

20/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: