Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης με τίτλο: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας - Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 556.000,00 € (με το Φ.Π.Α), στα πλαίσια της πρόσκλησης ΤΑ-01 του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/80480/1955/4-8-2022.

Αριθμός Απόφασης:

501

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: