Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής προτάσεων έργων (πράξεων) από το Δήμο Λευκάδας, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την υλοποίηση του έργου: «Βελτιστοποίηση υποδομών παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού Δήμου Λευκάδας - Δ.Ε. Λευκάδας» που προτείνεται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 «Πράσινη Μετάβαση» και του Άξονα Προτεραιότητας 1.4, «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας», με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αριθμός Απόφασης:

502

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: