Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Επισκευές, αποκαταστάσεις δεξαμενών, αντλιοστασίων κλπ Δήμου Λευκάδας», πρ/σμού με Φ.Π.Α.: 57.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: